Politika jakosti a EMS společnosti P - EKO s.r.o.
 

Společnost P - EKO zajišťuje především služby v oblasti nakládání s odpady pro zákazníky v souladu s platnou legislativou. Politika vychází z uvědomění společnosti o důležitosti ochrany životního prostředí a plnění požadavků a očekávání zákazníků.

 1. P - EKO se zavazuje ke zlepšování efektivnosti svých činností, ke zvyšování spokojenosti zákazníků a snižování dopadů na životní prostředí v oblasti nakládání s odpady.
   
 2. P - EKO ve své činnosti preferuje nakládání s odpady formami, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zejména dbá na provádění separace jednotlivých druhů odpadů a tím zvyšování podílu odpadů kategorie "O". Dále rozvíjí postupy vedoucí k získávání druhotných surovin z odpadů.
   
 3. P - EKO zvyšuje rozsah a komplexnost služeb nabízených zákazníkům s cílem
   
  • úplnosti služeb
  • rozšiřování počtu druhů přejímaných odpadů
  • plnění podmínek sjednaných se zákazníky

Vedení společnosti se zavazuje k plnění této politiky, k jejímu rozpracovávání do měřitelných cílů, hodnocení její aktuálnosti a poskytnutí zdrojů k jejímu naplňování. Dále se vedení zavazuje k plnění požadavků legislativních požadavků a neustálému zlepšování svého enviromnentálního profilu a služeb pro zákazníky.

Vedení očekává od zaměstnanců plné ztotožnění s touto politikou a cíli a jejich aktivní naplňování. Dále očekává od zaměstnanců náměty na zlepšování systému.

Tento dokument je pro veřejnost a jiné zájmové skupiny zveřejňován na internetových stránkách www.p-eko.cz nebo na vyžádání poskytován.