Další aktivity
 
  • návrhy a realizace záchranných transferů rostlin a živočichů z ohrožených lokalit
  • speciální management chráněných biologicky hodnotných lokalitách
  • příprava biologických podkladů k EIA
  • návrhy a realizace, revitalizace malých vodních toků
  • návrhy a realizace územních systémů ekologické stability krajiny