Biologická hodnocení a posudky
 
Provádění podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Biologická hodnocení jsou prováděna v oborech:
  • vyšší a nižší rostliny
  • vybrané chráněné skupiny hmyzu (mravenci, střevlíci apod.)
  • obojživelníci
  • plazi
  • ptáci
  • savci