Tvorba a údržba zeleně
 
  • celoroční údržba zelených ploch
  • projekty a realizace výstavby zeleně
  • návrhy a realizace územních systémů ekologické stability krajiny
  • rekonstrukce trávníků, údržba chráněných stromů
  • speciální práce - hubení bolševníků apod.