Likvidace černých skládek
 
  • separace odpadů podle druhů
  • odvoz a odstraňování odpadů
  • posouzení znečištění hornin v lokalitě černé skládky
  • rekultivace - úprava povrchu černé skládky