Řešení starých ekologických zátěží
 
  • průzkumy a vyhodnocení starých ekologických zátěží
  • návrhy opatření a technického řešení sanací
  • projednání s orgány státní správy
  • realizace sanačních zásahů
  • biologická rekultivace sanovaného území