Nakládání s odpady
 
  • úplné zabezpečení odpadového hospodářství původce
  • přebírání odpadů k využití, případně k odstraňování a jejich přeprava
  • přeprava problémových odpadů
  • odpadový inženýring
  • komplexní technické a organizační řešení odpadového hospodářství původce
  • úprava vlastností odpadů
  • zpracování nefunkčních zářivek
  • další speciální práce