O nás
 

Společnost P - EKO s.r.o., dceřinná společnost společnosti Rumpold s.r.o. nabízí služby v následujících oborech:

  • nakládání s odpady (včetně nebezpečných)
  • řešení starých ekologických zátěží, rekultivace, sanace
  • likvidace čených skládek
  • tvorba a údržba zeleně
  • EIA - dokumentace a posudky
  • biologická hodnocení a posudky
  • ekologické poradenství
  • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  • speciální doprava